cover

Chcem získať eBook zadarmo
Zobraziť viac

Nájdené kategórie

Zobraziť viac

Nájdené produkty

Nákupný košík Položky: 0 Suma: 0,00 €

InfolinkaInfolinka: (Po-Pi: 8:00 - 16:30)
0948 288 378

Dodacie podmienky

Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v on-line obchode best2buy.eu. Kupujúci prehlasuje, že s cenami a podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.

Ak je tovar na sklade, je expedovaný v ten istý, prípadne na druhý deň, od obdržania Vašej objednávky s doručením na ďalší deň v rámci Slovenska . Po zrealizovaní objednávky tovaru, ktorý je výlučne na objednávku s dlhšou dodacou dobou, Vás spätne kontaktujeme pre dohodnutie a upresnenie dodacích a platobných podmienok.

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Ak má tovar v sekcii "dostupnosť" poznámku o dodacej lehote, tá je pre daný produkt smerodajná. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou alebo na mieste pri dodávke záleží od spôsobu platby aký si klient vyberie. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, poštou alebo kuriérom. Ak sa dodanie podmienky z nejakých dôvodov zmenia kvôli nedostatku tovaru na sklade, alebo problémom s poštovým doručovateľom, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a ak sa kupujúci rozhodne neakceptovať predĺženie lehoty, kupujúci má právo  odstúpiť od záväzku voči predávajúcemu. Objednávka je stornovaná.

Ceny a spôsoby dopravy sú pre každý nákupný zoznam / dodávateľa, odlišné

2. V prípade združených zásielok, v ktorých je vyskladňované viacero položiek rozdielnych sortimentných skupín určuje lehotu dodania položka s najdlhšou dodacou lehotou.

3. Dopravu na miesto dodania tovaru zaisťuje predávajúci spravidla s využitím služieb tretej osoby, vždy však za podmienok, ktoré sú súčasťou objednávky a na základe voľby kupujúceho učinené v nákupnom košíku a s odkazom "Dobierka".

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť variantu dopravy, a to i bez predošlého upozornenia kupujúceho. Táto zmena sa však nesmie prejaviť znížením kvality doručenia a významnou zmenou jej ceny.

5. Súčasťou dodávky tovaru na miesto dodania nie je predvedenie, inštalácia, zostavenie alebo montáž zakúpeného tovaru.

6. Ak kupujúci zistí, že nebude možné prevziať produkt v dohodnutý deň a omeškanie z jeho strany sa javí ako pravdepodobné, ihneď o tom písomne alebo elektronicky upovedomí predávajúceho a stanoví dôvod omeškania a podľa možností aj odhadovaný čas, kedy sa prevzatie môže uskutočniť.

7. Ak kupujúci neprevezme produkt v dohodnutý deň, je povinný uhradiť každú platbu vyplývajúcu z dodávky tak, ako keby bol produkt dodaný. Predávajúci zabezpečí skladovanie produktu na riziko a náklady kupujúceho. Na žiadosť kupujúceho, predávajúci poistí produkt na náklady kupujúceho.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto dodania tovaru uvedené v objednávke.

Ceny do Českej republiky sa prepočítavajú konverzným kurzom zo dňa odoslania objednávky podľa NBS.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x