cover

Chcem získať eBook zadarmo
Zobraziť viac

Nájdené kategórie

Zobraziť viac

Nájdené produkty

Nákupný košík Položky: 0 Suma: 0,00 €

InfolinkaInfolinka: (Po-Pi: 8:00 - 16:30)
0948 288 378

Resetovanie tlačiarne pri inštalácii alternatívnej náplne

V priebehu našej praxe sme sa stretli so žiadosťami zákazníkov o radu s inštaláciou alternatívnych náplní do tlačiarne. Nasledovné rady Vám budú nápomocné v prípade, že Vaša tlačiareň odmietne spoluprácu s novým typom náplne.

Výrobcovia označujú náplne čipom. Tieto čipy strážia osadenie tlačiarne správnou náplňou, indikujú stav atramentu a kontrolujú dátumy ich expirácie. Tieto funkcie každý z výrobcov zabezpečuje svojim vlastným spôsobom.

Systém, ktorý používajú výrobcovia značiek Brother, Canon, HP a Lexmark, umožňuje tlačiareň používať aj po zdanlivom vyčerpaní farby. Čip zahlási chybové hlásenie o nízkej hladine atramentu, no po potvrdení voľby „Pokračovať“ dokáže zariadenie tlačiť až do úplného vyčerpania zvyšnej farby.

Značka Epson má iný postup. Čip prísne stráži množstvo prečerpaného atramentu a po presiahnutí vopred daného množstva tlač zakáže. V kazete sa však ešte zostatkový atrament nachádza.

Vzhľadom na to, že problém závisí individuálne od konkrétnej značky, riešení je mnoho. Prinášame Vám tipy pre najrozšírenejšie značky tlačiarní a postupne sa budeme snažiť tento zoznam rozširovať.

 

Reset tlačiarne Canon

Reset tlačiarní Canon (Canon MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460)

Problém: Po výmene atramentovej náplne sa zobrazuje chybové hlásenie 5, ERROR.

Postup resetovania tlačiarne:

1. Odpojte napájací kábel.

2. Stlačte tlačidlo on/off ( ) a počas držania pripojte napájací kábel

3. Stále držte stlačené tlačidlo on/off ( ) a 2x stlačte stop/reset ( ).

4. Uvoľnite tlačidlo on/off ( ) a vyčkajte, kým sa na displeji neobjaví číslo 0 (zhruba po 10 sekundách).

5. Stlačte tlačidlo + a na displeji sa zobrazí číslo 1 súčasne s rozsvietením sa kontroliek A4 Plain paper a A4 Photo paper.

6. 2 x stlačte tlačidlo on/off ( ) a tlačidlo farby – biely a zelený kosoštvorec.

7. Tlačiareň vytlačí kontrolný list.

8. Displej tlačiarne znovu zobrazí číslo 0.

9. Otvorte kryt tlačiarne (nie však veko skenera) a vytiahnite atramentové náplne.

10. Počas doby, keď je kryt otvorený tlačiareň opätovne odpojte z elektrickej siete.

11. Uzatvorte kryt a tlačiareň zapnite.

12. Do príslušného slotu vložte náplne.

13. Tlačiareň by týmto mala byť pripravená na tlač.

 

Reset tlačiarní Canon (Canon MP250, MP270)

Problém: Po výmene náplní sa zobrazuje chybové hlásenie 5200.

Postup resetovania tlačiarne:

1. Tlačidlom on/off ( ) vypnite tlačiareň. Napájací kábel nechajte zapojený.

2. Stlačte a držte tlačidlo stop/reset ( ) a počas toho pridajte tlačidlo on/off ( ).

3. Držte tlačidlo on/off ( ) a uvoľnite tlačidlo stop/reset ( ).

4. Stále držte tlačidlo on/off ( ) a 2 x stlačte tlačidlo stop/reset ( ).

5. Po uvoľnení tlačidla on/off ( ) sa rozbliká kontrola. Vyčkajte, kým sa na displeji zobrazí číslo 0 a kontrolka sa rozsvieti neprerušovane.

6. Stlačte 4x tlačidlo stop/reset ( ) a potom tlačidlo on/off ( ). Tlačiareň sa vypne.

7. Tlačidlom on/off ( ) zariadenie znovu zapnite, displej zobrazí číslo 1 a tlačiareň je týmto pripravená na používanie.

 

Reset tlačiarne HP

Reset tlačiarní HP (HP OfficeJet 4500)

Po vložení kazety do tlačiarne počítač hlási vetu „Nesprávna kazeta(-y)“ alebo „Problémy s kazetou“. Hlásenie môže byť sprevádzané svietením výstražnej červenej kontrolky.

Postup resetovania tlačiarne:

Postupujte podľa nasledovných krokov. Ak by zariadenie po niektorom z nich začalo pracovať, nemusíte postupovať ďalej. Pred začatím sa uistite, že kazety sú kompatibilné s Vašou tlačiarňou!

Kompatibilitu si môžete overiť na našich stránkach :

1. Otvorte si stránku www.best2buy.eu

2. Napíšte názov toneru / atramentovej náplne do vyhľadávača vpravo hore - stačí napísať časť názvu

3. V popise k toneru / náplni nájdete vždy všetky kompatibilné typy tlačíarní, ku ktorým ich môžete použiť

Ak si overíte kompatibilitu náplní s Vašou tlačiarňou, postupujte ďalej.

Váš problém môže spôsobovať nedostatočný alebo prerušený elektrický kontakt. Preto vytiahnite, prekontrolujte a opätovne nainštalujte Váš cartridge.

1. Zapnite tlačiareň.

2. Otvorte kryt atramentových náplní a vyberte náplne. Nedotýkajte sa však medených kontaktov a trysiek! Môže dôjsť k zhoršeniu kvality tlače!

3. Náplne prekontrolujte a odstráňte prípadné ochranné prvky (pásky, krytky, obaly). Nesnažte sa však odstrániť medenú pásku!

4. Zasuňte kazetu do otvoru podľa schémy. Môžete opatrne zatlačiť na hornú časť aby správne zapadla na svoje miesto.

5. Uzavrite kryt náplní.

 

Pokiaľ Vaše problémy stále pretrvávajú, vyskúšajte nasledovné kroky:

„Soft“ resetovanie tlačiarne:

1. Vypnite tlačiareň tlačidlom on/off ( ).

2. Vyčkajte 15 sekúnd.

3. Tlačidlom on/off znovu tlačiareň zapnite ( ).

4. Počkajte na „cvaknutie“, ktoré signalizuje zasunutie kazety na svoje miesto.

Toto resetovanie by mohlo vyriešiť Váš problém. Ak k tomu nedošlo, postupujte ďalej:

Vyčistenie elektrických kontaktov:

1. Zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ( ).

2. Otvorte kryt, vydržte, kým sa vozík s kazetami zastaví v polohe umožňujúcej ich vytiahnutie.

3. Odpojte napájací kábel a vyberte kazety. Dbajte na to, aby kazety neboli mimo zariadenie dlhšie než 30 minút!

4. Opticky preskúmajte kazety, či nie sú znečistené zaschnutým atramentom alebo zanesené prachom.

5. Navlhčite mäkkú, najlepšie bavlnenú handričku alebo špongiu do destilovanej vody. V nijakom prípade nepoužívajte riedidlo, benzín a iné rozpúšťadlá! Mohli by kazetu poškodiť.

6. Vyčistite iba časť kazety s medenými kontaktmi. Trysky nečistite.

7. Očistenú kazetu nechajte vyschnúť na zhruba 10 minút.

8. Čisté, suché a odmastené atramentové náplne zasuňte naspäť do slotu a uzavrite kryt.

9. Do tlačiarne zasuňte kábel napájania a zariadenie zapnite.

Pokiaľ Váš problém pretrváva, skúste nasledovné riešenie:

„Hard“ resetovanie tlačiarne (zapríčiní vrátenie tlačiarne do posledného funkčného nastavenia):

1. Zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ( ).

2. Vytiahnite napájací kábel.

3. Vyčkajte približne 20 sekúnd.

4. Reštartujte počítač štandardným spôsobom.

5. Do tlačiarne zapojte napájací kábel.

6. Tlačidlom on/off ( ) tlačiareň zapnite, skontrolujte jej nastavenia a vytlačte testovaciu stranu.

Ak zariadenie stále nespolupracuje, je nevyhnutné obrátiť sa na náš školený personál v servise.

 

Reset tlačiarní HP (HP OfficeJet 6500)

„Soft“ resetovanie tlačiarne:

1. Vypnite tlačiareň tlačidlom on/off ( ).

2. Vyčkajte približne 15 sekúnd.

3. Opätovne zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ( ).

4. Počkajte na „cvaknutie“, ktoré signalizuje, že kazety sú na svojom mieste.

„Soft“ resetovanie by malo vyriešiť všetky bežné poruchy Vašej tlačiarne.

 

Pokiaľ k náprave nedošlo, postupujte nasledovne:

„Hard“ resetovanie tlačiarne (zapríčiní vrátenie tlačiarne do posledného funkčného nastavenia):

1. Zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ( ).

2. Vytiahnite napájací kábel.

3. Vyčkajte približne 20 sekúnd.

4. Reštartujte počítač klasickým spôsobom.

5. Zapojte napájací kábel.

6. Zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ( ).

Skontrolujte nastavenie zariadenia a skúste vytlačiť testovaciu stránku.

 

Ak sa Vám problém vyriešiť nepodarilo, postupujte nasledovne:

Vykonajte Partial“ (čiastočný) reset, ktorý vráti nastavenia tlačiarne na pôvodné (default settings):

1. Zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ( ).

2. Vytiahnite napájací kábel.

3. Vyčkajte približne 20 sekúnd.

4. Stlačte a podržte tlačidlo 3 a # na ovládacom paneli Vašej tlačiarne.

5. Počas držania tlačidiel pripojte napájací kábel.

6. Tlačidlá držte aj počas doby štartovania tlačiarne. Na displeji sa Vám zobrazí hlásenie „part reset“.

7. Prekontrolujte správne nastavenie tlačiarne.

8. Vytlačte testovaciu stranu.

Pokiaľ sa Vám až doteraz nepodarilo vyriešiť Váš problém, zverte Vaše zariadenie našim odborníkom.

 

Späť k článkom Zdieľať na Facebooku

 


 

Ďaľšie články ...

 

náplne do tlačiarní Canon bez čipu
 

Objednali ste si alternatívne náplne pre tlačiarne Canon, ktoré neobsahujú chip? Jedná sa v súčasnej dobe o najlacnejší spôsob kvalitnej tlače a ak sa správne naučíte tieto náplne do tlačiarní používať ušetríte až ...


Ako na napájacie zdroje
 
Rozdelenie napájacích zrojov
Porovnanie systému CV vs. CC
Výhody a nevýhody
 

Reproduktory a reprosústavy pre plošné ozvučenie
 
Plošné ozvučenie budov a exteriéru, čo sa týka výberu reprosústav, je potrebné riešiť predovšetkým s ohľadom na požadovaný zvuk. Pravdepodobne sa táto veta zdá teraz zbytočná, ale divili by ste sa  ...

Správny výber stropných ventilátorov
 
Výber správneho stropného ventilátora nie je len o výbere správnej farby a dizajnu. Je potrebné brať do úvahy aj niektoré kľúčové faktory, ktoré musíte zvážiť pri svojom rozhodovaní s cieľom získať maximálnu ...

Otázky a odpovede

Všeobecne o ochrane povrchov

Skladovanie a manipulácia

Sklo a keramika

Nanášanie na rôzne povrchy


 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x