cover

Chcem získať eBook zadarmo

Kategórie

Produkty

Nákupný košík Položky: 0 Suma: 0,00 €

InfolinkaInfolinka: (Po-Pi: 8:00 - 16:30)
0948 288 378

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

best2buy.eu sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.
Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu best2buy.eu a môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.
Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na best2buy.eu súhlasí s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov)best2buy.eu zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb. Ďalej kupujúci súhlasís tým, že z tohto adresára bude vyradený len na základe vlastnej písomnej alebo elektronickej žiadosti. Tento súhlas udeľuje všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára best2buy.eu a to na dobu neurčitú.

Best2Buy - Vyhlásenie o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok (platné pre Európu)

Toto vyhlásenie popisuje ako internetový obchod Best2Buy, firma Callo & Kacco s. r. o., (ďalej len “Best2Buy") používa osobné údaje, ktoré zhromažďuje alebo získava od návštevníkov (ďalej len „Návštevníci") týchto Internetových stránok (ďalej len „Internetové stránky“).  Toto Vyhlásenie popisuje, akým spôsobom môžeme zhromažďovať alebo získavať Vaše osobné údaje, aké druhy osobných údajov môžeme zhromažďovať, ako používame, zdieľame a chránime tieto údaje, aké sú Vaše práva a ako nás môžete kontaktovať ohľadne našej praxe v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Ako môžeme zhromažďovať alebo získavať Vaše osobné údaje 

Obchod Best2Buy môže zhromažďovať alebo získavať Vaše osobné údaje pri vašom používaní Internetových stránok rôznymi spôsobmi.

Môžete sa rozhodnúť, že Vaše osobné údaje a ďalšie informácie nám oznámite prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov poskytovaných na stránke „Kontakty“ na Internetových stránkach, ako napríklad prostredníctvom e-mailovej adresy, telefónnych čísiel alebo online formulárov obchodu Best2Buy.

Môžeme používať cookies alebo podobné technológie, ktoré zhromažďujú určité informácie o Internetových stránkach, keď ich otvoríte, prezeráte a používate ich. Cookie je dátový súbor umiestnený v počítači alebo mobilnom zariadení, ak sa používa na návštevu Internetových stránok. Tretím stranám neumožňujeme umiestniť cookies do Vášho zariadenia.

Cookies môžete v nastavení Vášho prehliadača zakázať (napríklad pod vlastnosťami „Preferencie“ alebo „Možnosti Internetu“ vo vašom prehliadači). Vezmite však na vedomie, že niektoré vlastnosti Internetových stránok nemusia správne fungovať, ak zakážete používanie cookies.  Pre podrobnejšie informácie s ohľadom na spravovanie alebo vymazávanie cookies, navštívte stránku http://www.allaboutcookies.org/.

 

Aké druhy osobných údajov môžeme zhromažďovať

Prostredníctvom cookies uvedených vyššie, v kapitole "Ako môžeme zhromažďovať alebo získavať Vaše osobné údaje", môžeme zhromažďovať informácie týkajúce sa Vášho používania Internetových stránok, IP adresu, aký typ prehliadača a operačný systém používate. Ďalej, za účelom spracovania vašich online nákupov môžeme zhromažďovať vaše platobné informácie a informácie týkajúce sa preferencie výrobkov a Vašich zvyklostí pri nákupe.

Okrem toho, prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov poskytovaných na stránkach „Kontakty“ na Internetových stránkach môžeme zhromažďovať Vaše kontaktné údaje ako meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo a číslo faxu. Môžete nám tiež dobrovoľne poskytnúť ďalšie údaje o Vás v súvislosti s Vašimi otázkami alebo pripomienkami.  Avšak odporúčame Vám, aby ste nám neposkytovali viac Vašich osobných údajov, než je nutné na to, aby sme Vám riadne odpovedali na Vaše otázky alebo pripomienky.

 

Ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Vaše osobné údaje používame (a) k odpovedi na vaše pripomienky alebo otázky; (b) na spracovanie vašich nákupov cez internet, (c) ku kontaktovaniu Vás s osobou vo Vašej štruktúre MLM, (d) na zdokonalenie Internetových stránok vrátane zlepšenia užívateľského komfortu; a (e) na diagnostiku problémov s našimi servermi. Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto osobné údaje, tak nemusíme byť schopní poskytnúť Vám vyššie uvedené služby.

 

Ako môžeme zdieľať osobné údaje

Obchod Best2Buy nepredáva, neprenajíma ani neobchoduje s Vašimi osobnými údajmi, môže Vaše osobné údaje zdieľať iba s nasledujúcimi subjektmi:

  • Subjekty v rámci skupiny Best2Buy, ktorým je zo strany Best2Buy v primeranej miere nevyhnutné alebo žiadúce oznámiť osobné údaje;
  • S osobami vo vašej štruktúre MLM na zabezpečenie komunikácie ohľadom poradenstva o výrobkoch a službách, objednávaní a informáciách o výrobkoch a službách, ktoré ste si objednali cez obchod Best2Buy a o Best2Buy obchodnej príležitosti;
  • Štátne úrady alebo iné tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo je to v primeranej miere nevyhnutné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti iných osôb alebo nás samých.

 

Medzinárodný prenos údajov

Niektorí zákazníci, ktorý sa stanú súčasťou Best2Buy MLM štruktúry, sa môžu nachádzať v iných štátoch, než v ktorých boli tieto údaje pôvodne zhromaždené. Zákony v týchto štátoch nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako štát, v ktorom ste pôvodne tieto údaje poskytli.  Keď poskytneme Vaše osobné údaje do iných štátov, budeme chrániť tieto údaje tak, ako je popísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a v súlade s príslušným zákonom.

 

Ako chránime osobné údaje

Uplatňujeme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu Vami poskytnutých osobných údajov proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, strate, pozmeneniu, prístupu, zverejneniu alebo použitiu.

 

Ako dlho uchovávame osobné údaje

Ak si znenie zákona nevyžaduje inak, tak osobné údaje uchovávame tak dlho ako je potrebné, až kým nesplnia účel, pre ktorý sme ich zhromažďovali (viď vyššie: časť "Ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme". 

 

Odkazy na ďalšie webové stránky

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktorých prax v oblasti informácií a ochrany osobných údajov je iná ako naša. Nezodpovedáme a neručíme za prax v oblasti informácií a ochrany osobných údajov uplatňovanou takýmito tretími stranami. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na všetkých Internetových stránkach tretích strán skôr, ako tieto webové stránky použijete alebo pred tým ako poskytnete akékoľvek osobné údaje alebo akékoľvek iné informácie na takýchto Internetových stránkach alebo ich prostredníctvom.

 

Aktualizácia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok

Obchod Best2Buy si vyhradzuje právo toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok kedykoľvek zmeniť. Ak toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok zmeníme, budeme aktualizovať dátum účinnosti a tieto zmeny budú účinné od dátumu svojho zverejnenia. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať Vyhlásenie o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok.

 

Vaše práva

Vaše práva podľa príslušných zákonov môžu zahŕňať prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame, právo na opravu, vymazanie alebo blokovanie takýchto osobných údajov a právo namietať proti určitým spôsobom spracovania údajov. Na uplatnenie týchto práv je potrebné, aby ste nám napísali písomnú žiadosť na naše nižšie uvedené kontaktné údaje.

 

Ako nás kontaktovať

Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky k tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok, ak by ste chceli aktualizovať údaje, ktoré o Vás máme, alebo uplatniť si Vaše práva, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese : info@best2buy.eu .

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x