cover

Chcem získať eBook zadarmo
Zobraziť viac

Nájdené kategórie

Zobraziť viac

Nájdené produkty

Nákupný košík Položky: 0 Suma: 0,00 €

InfolinkaInfolinka: (Po-Pi: 8:00 - 16:30)
0948 288 378

Návody - LED žiarovky, LED pásy, napájacie zdroje, LED reflektory

LED žiarovky

230V nestmievateľná LED žiarovka

Pred samotnou inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie. Počkajte, kým sa pôvodná žiarovka schladí, aby bolo možné sa jej dotknúť rukou, následne vymontujte starú žiarovku. Skôr, než začnete s montážou, skontrolujte si, či je pätica na svietidle v poriadku a či nie je poškodená alebo prasknutá. V prípade, že je poškodená, nepokúšajte sa výrobok opraviť sami, reklamujte ho alebo opravu zverte osobe s príslušným oprávnením. Zatočte LED žiarovku a zapnite prívod elektrického prúdu.

Upozornenie: LED žiarovku neinštalujte vo vlhkom prostredí do svietidiel bez príslušného krytia.

12V nestmievateľná LED žiarovka MR16

Pred výmenou žiaroviek vždy vypnite elektrický prúd a nechajte žiarovku vychladnúť.

Návod na použitie: LED žiarovky nepripájajte na iné napätie ako 12V. Nepoužívajte transformátory určené pre halogénové žiarovky alebo transformátory určené na sériové zapojenie 3,2-4V LED žiaroviek. Vhodné sú buď klasické transformátory (jadro s dvomi cievkami), alebo transformátory určené pre LED žiarovky na 12V, napríklad ktorýkoľvek v našej ponuke.
 

LED pásy

LED pásy

LED pásy používajú napájacie napätie 12V DC. Podklad musí byť odmastený, hladký a suchý. LED pásik je možné rozdeliť len na označených miestach po 5 alebo 10cm. Pri ohybe cez hranu podkladovej plochy hrozí poškodenie obvodov LED diód. LED pásik nesmie byť zdeformovaný a nesmú na neho tlačiť okolité predmety. Skladujte ho pri teplote -40 až + 80 ° C. Pracovná teplota -25 až + 60 ° C. Pri manipulácii vždy odpojte LED pás od zdroja napätia.

Inštalácia: LED pásik je napájaný 12V DC. Farby: červená +, čierna alebo modrá -

 

Napájacie zdroje (zásuvkové)

napájacie zdroje

1. Základné parametre
Napájací zdroj je určený ku zmene striedavého napätia 230V na jednosmerné napätie 12V DC. Je ideálny na napájanie LED žiaroviek alebo LED pásikov. 

UPOZORNENIE - Nepoužívajte napájací zdroj na napájanie zariadení vyžadujúcich napájací prúd vyšší ako je menovitý prúd zdroja, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Celkový príkon LED žiaroviek alebo LED pásikov nesmie prekročiť maximálny výkon zdroja. Vždy je vhodné naddimenzovať napájací zdroj o cca 20% požadovaného výkonu.

2. Inštalácia
Pred začiatkom inštalácie vždy odpojte napájací zdroj zo siete. Je potrebné dodržať tieto prevádzkové podmienky: vstupné napätie: 170 až 240 V DC / 50-60 Hz, pracovná teplota: -10 ° C až + 45 ° C

3.Informácie k inštalácii
Napájací zdroj musí byť umiestnený tak, aby bolo zaručené dobré prúdenie vzduchu okolo zdroja. Pokiaľ nie je zaručené dobré chladenie voľne prúdiacim vzduchom, môže dôjsť k prehriatiu zdroja. Príliš vysoké pracovné teploty znamenajú výrazné skrátenie životnosti napájacích zdrojov alebo ich možné poškodenie. Neumiestňujte zdroj do blízkosti TV prijímačov alebo monitorov. Nedodržaním pracovných podmienok zaniká záruka na zdroje.  

 

LED Reflektory so senzorom pohybu - 10W, 20W, 30W, 50W

LED reflektory

LED reflektory sú vhodné na na osvetlenie reklamných plôch, plavárni, parkovacích dvorov, hál, skladov, fasád, atď

Výhody

  • dávajú plný svetelný tok hneď pri zapnutí
  • majú nízku spotrebu elektrickej energie
  • použitie od - 20°C do + 40°C
  • sú odolné voči otrasom a nárazom
  • nevyžarujú žiadne ultra a infra žiarenie
  • majú minimálnu tvorbu tepla
  • sú bezúdržbové

 

pohybový senzor

Nastavenie pohybového senzora

1 = SENS (zmena dosahu) - regulácia dosahu senzora v rozmedzí od 2m do 11m

2 = TIME (doba zopnutia) - týmto regulátorom je možné nastaviť požadovanú dobu, ktorú bude svietidlo svietiť po každom zopnutí

3 = LUX regul. citliv. na svetlo - identifikácia deň/noc, slúži na reguláciu citlivosti na svetlo a nastavenie zopnutia medzi denným svetlom a šerom. Tým zabránite spínaniu svietidla počas denného svetla

 

 

Návod na použitie

Výrobok: Širokopásmový LED reflektor s pohybovým senzorom

Napájacie napätie: 110-240V ~ 50-60Hz

Krytie: IP 65

LED reflektor má vstavaný pasívny infračervený senzor - PIR (detekčná zóna max. 11 m približnom uhle 180 stupňov)

Dĺžka časového intervalu od 5 sekúnd + / - 5 do 6 minút + / - 1, nastavenie svetelného režimu od denného po nočnú , ktorý v prípade zachytenia pohybu zapína svetlo. Ak trvá pohyb v detekčnej zóne, svetlo zostáva rozsvietené.

pohybový senzor

 

Upozornenie

Neinštalujte LED reflektory na vibrujúce plochy. Senzor dosahuje optimálne funkcie pri umiestnení vo výške 1,8 - 2,5 m nad terénom - obr. 1A. Nesmerujte pohybový senzor proti slnku. Neumiestňujte snímač v blízkosti zdrojov tepla a elektromagnetického vyžarovania. Nenastavujte ho proti odrážajúcim povrchom ako hladkým bielym stenám, bazénom, atď. Kvalita detekcie (zhruba do 12 m a 180 stupňov) sa môže líšiť v závislosti na výške a polohe inštalácie a na teplote. Detekcia je kvalitnejšia pri pohybe naprieč detekčnou zónou a horšia pri pohybe smerom k snímaču alebo od neho - obr. 1B. Pri chôdzi proti čidlu sa výrazne znižuje detekčná zóna - obr. 1C.

 

Preštudujte tento text pred montážou LED reflektora

Montáž LED reflektora je nutné vykonať v súlade s pokynmi v tomto návode. Pripojenie reflektora k elektrickému rozvodu radšej zverte osobe s potrebným oprávnením na inŠtaláciu elektrotechnických zariadení. Reflektor možno montovať na horľavom podklade, ktorého teplota vznietenia dosahuje minimálne 200 stupňov celzia a ktorý sa pri tejto teplote nedeformuje a nemäkne (teda drevo, sadra, murivo a pod) .

Svietidlo montujte pri vypnutom napájaní.

Prívodný vodič LED reflektora je potrebné viesť tak, aby nehrozilo jeho poškodenie. Reflektor montujte na mieste, kde nehrozí jeho poškodenie. Reflektor montujte do prostredia, kde teplota okolia reflektora neprekročí 30 stupňov celzia.

Umiestnenie reflektora zvoľte tak, aby v jeho okolí mohol cirkulovať vzduch a tým sa zamedzilo jeho prehriatiu.

Výrobce neručí za žiadne škody spôsobené nesprávnou montážou a použitím reflektora.

Na výrobok poškodený nesprávnym použitím, nesprávnou či neodbornou montážou, pripojením na nesprávne napätie sa nevzťahuje záruka. Záruka sa nevzťahuje na výrobok poškodený živelnou pohromou, ako sú záplavy, požiar a pod. V prípade poruchy alebo poškodenia reflektora, tento odpojte od elektrického rozvodu a obráťte sa na výrobcu.

Poškodené, prasknuté alebo rozbité čelné sklo ihneď vymeňte. Pred výmenou skla odpojte svetlo od elektrického rozvodu.

Pri výmene dbajte na to, aby sa do LED reflektora nedostala vlhkosť, voda alebo nečistoty a aby tesnenie na skle správne priliehalo.

Inštalácia LED reflektora

 

Inštalácia LED reflektora

Postupujte podľa obrázku č.2 a nasledujúceho popisu:

1) Pred začatím montáže vypnite napájanie pomocou hlavného vypínača.

2) Odskrutkujte skrutky montážnej základne a odstráňte ju.

3) Použite základňu pre vyznačenie otvorov na montážnej ploche. Vyvŕtajte otvory, vložte hmoždinky a priskrutkujte základňu (skrutky ani hmoždinky nie sú súčasťou dodávky).

4) Odskrutkujte kryt spojovacie skrinky a odstráňte ho. Pri zapájaní kábla (priemer 12mm, nie je súčasťou dodávky) postupujte podľa obr.2.

5) Znovu prepojte svorkovnicu, priskrutkujte držiak (kotvičku) kábla, záslepku a kryt.

6) Umiestnite svietidlo na montážnu základňu na stene. Nastavte v požadovanom smere a utiahnite skrutky. Nezabudnite na ploché a zakusovacie podložky.

7) Zapojte prívodný kábel a zapnite prúd. Nastavte snímač na požadované hodnoty.

UPOZORNENIE: Pred nastavením smeru snímača uvoľnite príslušné skrutky a matice.

 

Recyklácia

Recyklácia

Výrobok nepatrí do komunálneho odpadu. Po skončení životnosti ho recyklujte v súlade so zásadami o ochrane životného prostredia.

Záruka

Na LED reflektor je poskytnutá záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vyplývajú z neodborného zaobchádzania, nehody, opotrebenia, používania veci v rozpore s účelom daným výrobcom, nedodržanie návodu na obsluhu. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie vzniknuté pôsobením atmosférických vplyvov, prepätím, mechanickým alebo elektrickým poškodením stupňoch a výstupných častí a napájacích zostáv. Dodržaním tohto návodu zabezpečíte bezproblémový chod a dlhú životnosť reflektora.

Denné svietenie

Dodatočne namontované úsporné LED denné svetlá alebo moduly denného svietenia na autá sú povolené pre slovenské a európske cesty s homologizačným znakom RL (vyrazeným na skle produktu) od roku 2009/2. Predávané sú po 2 kusoch svetiel. Svetlá sú certifikované a obsahujú relé pre automatické ZAP./ VYP. V balení sa štandardne popri moduloch denného svietenia nachádza kabeláž a držiaky.

moduly denného svietenia na autá

montáž modulov denného svietenia na autá

 

 

montáž modulov denného svietenia na autá

 

Späť k článkom Zdieľať na Facebooku

 


 

Ďaľšie články ...

 

Vývoj tlačiarní
 
Domáca alebo kancelárska tlačiareň dnes patrí k bežným súčastiam vybavenia počítača. Náklady na obstaranie laserovej tlačiarne sa dostali tak nízko, že už nie je potrebné premýšľať, či sa oplatí investícia ...

LED pásy v kuchyni
 

V kuchyni trávime veľa času prípravou jedál a ich konzumáciou, preto sa v nej chceme cítiť príjemne a záleží nám na jej vybavení. LED pásiky pôsobia čistým, moderným a elegantným dojmom, preto niet divu ...


Elektrické stroje a prístroje
 
Elektrické stroje slúžia k výrobe, premene a využití elektrickej energie. V elektrárňach vyrábajú generátory elektrickú energiu premenou z mechanickej energie. Transformátory menia ...

stropné ventilátory
 
V roku 1882 Philip Diehl vyrobil prvý elektrický stropný ventilátor a ešte netušil, akým užitočným sa stane jeho vynález. Takmer na celom svete dnes stropné ventilátory pomáhajú ľuďom prekonať horúce letné ...

Ako sa využívala nanotechnológia pred 1600 rokmi
V 50. rokoch sa v Britskom múzeu objavil nezvyčajný kalich. Podľa odborníkov mohol mať viac ako 1600 rokov, pochádzať z čias antického Ríma a zobrazovať výjavy z čias gréckych ...

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x